עסקה בירושה עתידה

עורך דין צוואות וירושות

עסקאות בירושה – עסקה בה זכותו של אחד מהצדדים קמה לאחר מותו של אחר

מתי מותר לבצע עסקאות בירושה עתידית והסכמים בעניין הירושה?

איסור עסקה בירושה – חוק הירושה בישראל אוסר על ביצוע עסקאות בירושתו של אדם. כך אם מבוצעת עסקה בירושה עתידית לפיה התמורה תינתן רק לאחר מותו של מי מהצדדים, הרי עסקה זו, הנוגדת לתקנת הציבור, פסולה ודינה בטלות (VOID). הואיל ומתנה הינה סוג של עסקה (עסקת מתנה) הרי גם מתנה שמועד העברתה הינו עם מותו של הנותן מהווה עסקה בירושה עתידית וצפויה להתבטל. הדרך היחידה להעביר מתנה שתוענק לאחר מותו של אדם הינה בצוואה.

אין באמור לעיל להורות כי עסקה בירושה עתידית שבוצעה בניגוד לדין, עסקה אשר מורה על העברת תמורה לאחר מותו של מי מהצדדים תביא לכך שיחול איסור על קיום העסקה בירושה עתידית ואיסור ההורשה לאותו צד. הרי אם בעקבות העסקה (שדינה כאמור הינו בטלות) תירשם צוואה המורה על קיום העברה לפי העקרונות שבהסכם בירושה עתידית יקבלו תוקף ויתבטא רצון של המוריש להעברה לפי ההסכמה אזי מכוח הצוואה תועבר התמורה ולא מכוח ההסכם.

למרות האמור לעיל ישנם מקרים בהם כן קיימת אפשרות לביצוע עסקאות בירושה.

עסקה בנכסי העיזבון: עסקאות בירושה עתידית

עסקה בירושה וצוואות הדדיות – הסכמה על הורשה זהה בין בני זוג כך שלדוגמה בלכתו של אחד כל רכושו יעבור לבן זוגו, הן אם מדובר על זוג נשוי והן אם מדובר על הורש בין ידועים בציבור, הינה הסכמה היוצרת הסכם לפי דיני החוזים ולכן בעיקרון היה נדרש לבטלה. אולם בישראל מוכר מוסד הצוואה ההדדית ומותרת עסקה בירושה עתידית וצוואה הדדית כך שכל צד נותן את הסכמתו לאופן חלוקת הרכוש. גם אם הנהנה, מי שעתיד לקבל את הירושה אינו המצווה, לדוגמה אם בני זוג מחליטים שבלכתם כל רכושם יעבור לבנם, הפסיקה לא מכירה בכך כ”חוזה לטובת אחר” ולא יזקפו לטובתו הזכויות לפי כך. הדין בישראל נתן אפשרות ביטול שאין להתנות עליה לפיה כל צד יכול לבטל את ההסכמה בהודעה על ביטול הצוואה לצד השני ובכך להביא לביטול של שתי הצוואות.

מצב זה של ביטול צוואה הדדית הינו המצב היחיד בו אדם שאינו המצווה יכול להביא לשינוי וביטול צוואה של אחר על דעת עצמו.

במקרה שהגיע לשולחני לפני זמן מה היו זוג “נשוי” אשר הינם פרודים מזה כמה שנים אשר ביצעו הסכם בירושה הדדית והכינו צוואה הדדית לפיה כל רכושם יועבר לבנם המשותף. על ערש הדווי של האישה שלך ה”בעל”, שרצה להעשיר את חלקו בירושתה, הודעה על ביטול הצוואה ההדדית כאשר האישה אינה כשירה (עקב טיפול תרופתי) לכונן צוואה חדשה. לשמחתי מקרה זה נגמר בפשרה דרך גישור.

עסקאות בירושה עתידית: הסכם חלוקת עיזבון

מי שעתיד לרשת (יורש פוטנציאלי) יכול לעשות עסקה בירושה עתידית, בזכויותיו העתידיות. כך יכולים לדוגמה אחים לעשות הסכם לפיו לאחר פטירת הוריהם, באם יתברר כי חלקו של האחד עולה על חלקו של אחר יעביר הראשון את ההפרש לאחיו, ולבצע עסקה בירושה עתידית אשר תבטיח חלוקה שוויונית של העיזבון ותמנע השפעה בלתי הוגנת על ההורים.

עסקאות בירושה עתידית – נחלות במושבים: בן ממשיך

הפסיקה בעניין זה אינה אחידה, אולם מדובר בעסקה מתנה אשר זכותו של הבן מועברת עוד בחיי ההורים, כלומר מדובר על זכות להיות החוכר לאחר פטירת החוכרים הנוכחיים, וזכות זו, בשונה מזכות לרשת נכס אשר בבעלות ההורים, הינה זכות אשר ניתן להעבירה. חשוב להבהיר כי הפסיקה בעניין “בן ממשיך” שונה בין מושבים בעלי הסכם דו-צדדי למושבים בהם הסכנות היהודית הייתה צד להקמה וכפופים לנהלי הסוכנות. בעיקרון זכותו של ב”בן הממשיך” מתגבשת רק לאחר השלמתה הפרוצדורלית מול הסוכנות ודיווחה לפי הנהלים (הוראת האגף החקלאי) לרשות מקרקעי ישראל (המינהל).

עסקה בירושה עתידית דרך “עסקאות במקרקעין” + זכות שימוש לכל החיים.

במקרה בו נמכר נכס, ובמקום שמועד העברתו יהיה לאחר מותה של המוכרת, כדי לעקוף את האיסור החוקי מועד העברה של הנכס היה מידי, לאחר תשלום התמורה אולם ניתנה למוכרת זכות שימוש, זכות מגורים בלעדית לכל החיים (יחד עם הגנות נוספות על זכויות הקונים וזכויות המוכרת) כך שבפועל נמכרה הדירה, הכסף עבר ומועד קבלת החזקה בדירה על ידי הקונים נדחה עד לאחר מותה של המוכרת. ואולם בעת חלוקת עיזבונה, הדירה כבר לא הייתה חלק מרכושה ומשפטית לא בוצע עסקה בירושתה כלל.

עסקאות בזכויות היורש  – עסקה בזכויות מהעיזבון

למרות שהעיזבון אינו אישיות משפטית, הרי הלכה למעשה העיזבון “מחזיק” בזכויות אשר עתידות לעבור ליורשים. יורש יכול לעשות עסקה, לאחר מות המוריש, בזכויות אשר טרם הועברו אליו מן העיזבון, כאילו הן שלו. כאמור, לפי חוק הירושה, אם מותו של אדם עובר עיזבונו ליורשיו. למרות שבפועל הזכויות “מתינות בעיזבון” יכול היורש למכור, לשעבד או להעביר את זכויותיו לאחר.

חשוב לציין כי אין היורש יכול לבצע עסקה על נכס מסוים מתוך העיזבון אולם יכול הוא לעשות עסקה על זכויותיו

מתנה לאחר המוות

מותר לאדם ליתן מתנה שתוענק לאחר מותו ובתנאי שדרך מתן המתנה הינו בצוואתו של הנותן. והרי כל צוואה המורה על העברת זכות זו או אחרת הינה כמתנה המועברת בדרך של צוואה לאחר.

עסקאות בירושה עתידה וצוואות הדדיות | עסקאות בירושה עתידית | עסקה בירושה עתידה וצוואות הדדיות

עסקה בירושה עתידה

אנו מתמחים בדיני ירושה וניהול סכסוכי ירושה. אנו מאמינים בניהול הליך קשוב לצרכי הלקוח, תוך הבנה כי הליך משפטי הינו זר לרוב לקוחותינו, ובעיקר כאשר מדובר על משפחה. אנו מלווים את לקוחותינו החל בהכנת צוואות ותכנון ההורשה, תוך פריסת אפשרויות לאופן חלוקה, וכלה בניהול סכסוכים.

עורך דין צוואות וירושות Wills Law

בס"ד

ייפוי כוח מתמשך
מסמך שימנע סכסוכים
מבצע!
100% חסכון של הוצאות כספיות מיותרות ובירוקרטיה
*ניתן לשלם בתשלומים נוחים

מגיע לך ייעוץ חינם להתאמת פתרון בול בשבילך!

פתח צ'ט
1
שלום וברכה!
שלום וברכה!
איך אוכל לעזור?
Call Now Button