עורך דין לענייני ירושה

עורך דין לענייני ירושה

עורך דין ירושה

מה קורה עם רכושו של אדם במותו?

עורכי דין לענייני ירושה מסבירים

בעת מותו של אדם עובר כל רכושו, עיזבונו, ליורשיו. הדבר נכון מבחינה עקרונית אולם בפועל רכושו וזכויותיו המשפטיות מתאגדות כביכול ב”עיזבון”. העיזבון עצמו אינו אישיות משפטית (למרות שטעות משפטית זו חוזרת על עצמה על ידי עורכי דין לענייני ירושה שונים), העיזבון כמו שמנתחים אותו עורכי דין מומחים לענייני ירושה ושופטי בית משפט הינו סך הזכויות הנכסים והחובות של אדם פלוני נכון למועד פטירתו. הירושה אינה עוברת אוטומטית מהעיזבון לידי היורשים, יש צורך בצו קיום צוואה או בצו ירושה. לשם הוצאת צו קיום צוואה/צו ירושה, יש לפנות לרשם הירושה, ובכך ניתן להיעזר בכל עורך דין ירושות וצוואות ואין צורך בעו”ד ירושה מומחה.

חוק הירושה עבר תיקונים מאז שחוקק לראשונה ב-1965, התיקון האחרון הינו משנת 2017. לכן בתחום זה, כמו בתחומי משפט אחרים, רצוי שלא להסתמך על קריאת מאמרים אונליין ובכדי לקבל תשובות אשר יתאמו לשינויים ולתמורות העוברים על החוק והפסיקה נדרשת פניה ראשונית לעורך דין ירושה.

החוק חל באופן שווה על כל אזרחי מדינת ישראל, ובשונה מתחום דיני המשפחה, אין כל חלוקה או יחס להשתייכות אתנית, דתית, כל אזרחי המדינה כפופים לו.

ישנה חלוקה קלאסית בין ירושה על פי דין, כלומר ירושה המבוצעת לפי הוראות ברירת המחדל של חוק הירושה, לבין ירושה על לפי צוואה. אולם עורכי דין לענייני ירושה המנסחים צוואה יודעים שרבים המקרים בהם יחולו הוראות חוק הירושה בחלק והוראות הצוואה בחלק. כמו כן ישנם מקרים בהם מה שיקבע את עתידה של הזכות המועברת אינו חוק הירושה גרידא ואינו צוואת ורצון המצווה. זכויות מסוימות כפופות הן להסכמים אשר, למרות שבעיקרון לא ניתן לבצע עסקאות בירושתו של אדם, במקרים אלו הוראות ההסכם יגברו על רצונו של האדם ועל הוראות החוק הכלליות.

עורך דין לענייני ירושה בחיפה | עורכי דין לענייני ירושות פתח תקווה | עורך דין לענייני ירושה בתל אביב | עורכי דין לענייני ירושה בירושלים | עו”ד לענייני ירושות

כך למשל:

במקרה בו אדם הוריש את כל זכויותיו (מניות, אופציות ואג”ח) בתאגיד למי מיורשיו אולם בתקנון התאגיד נרשם כי לא ניתן להוריש מניות וכי במותו של אדם המניות חוזרות לתאגיד, וזאת מבלי שהמוריש ידע על הוראה זו. למרות שניתן היה להעביר את האג”ח (אגרות חוב) ונוהל דיון מוצלח מול התאגיד בעניין האופציות ונמנע הצורך לפנות לערכאות, האיזון שרצה המנוח, המוריש, לבצע בין יורשיו דרך הורשת המניות קרס.

עורכי דין לירושה המתמחים בכתיבת צוואות, הטובים שבהם, בעלי רגישות לרצונותיו של הלקוח, ויודעים לא רק לשזור אותם לאורך הצוואה אלא גם להתחקות אחר פחדיו של הלקוח ולהציף סיבוכים אפשריים אשר לרוב הינם נסתרים מהעין וזאת כדי ליתן להם פתרון בצואה שתמנע את היווצרותם. כל האמור הינו בנוסף לכך שכמעט כל עורכי הגין העוסקים בירושות – ניהול הליכי קיום צוואה וניהול סכסוכי ירושה מכירים את הצורות והפרוצדורות לביצוע צוואה וימנעו מלבצע כשלים בעריכת הצוואה.

בעת עריכת הצוואה נדרש עורך דין ירושה לתכנן את אופן חלוקת הירושה ולהביא לביטוי גם שיקולים נוספים כגון: מיסוי, תכנון ובניה, דיני תאגידים וכו’ ולהחדיר בצוואה מנגנוני חלוקה מעבר לחלוקה עליה חשב הלקוח עוד בטרם פנה לייעוץ.

עורכי דין לענייני ירושה בחיפה | עורך דין לענייני ירושות פתח תקווה | עורך דין לענייני ירושה באר שבע | עו”ד לענייני ירושות

משרד עורכי דין ירושות וצוואות

משרדנו עוסק במתן ייעוץ משפטי בכל הנוגע לענייני ירושה. במשרד עורכי דין לירושה המתמחים בליטיגציה (ניהול מאבקי ירושה), ניהול מאבקים משפטיים כגון התנגדות לקיום צוואה. כמובן שחכם לא נופל לבור שפיקח מוצא דרך לצאת ממנו ולכן המשרד מגשרים שכל אחד מהם הינו עו”ד לענייני ירושה המתמחים בניהול סכסוכי ירושה במשפחה כדי להימנע מליטיגציה תוך מתן דגש על שמירת הקשר המשפחתי וניהול מו”מ מקצועי.

במשרד תמצאו עורכי דין ירושה מומחים בענייני ירושה ידועים בציבור, ירושת נחלה ובן ממשיך, עו”ד ירושה הממוקצע בדיני תאגידים (ירושת חברות וירושת זכויות באגודות שיתופיות). ירושה עורך דין המומה לחוסים (ירושת חוסה – קטין שלא מלאו לו 14 שנה או מי שמפאת נכות, ליקוי בשכלו או זיקנה אינו מסוגל לדאוג לצרכי חייו).

עורך דין לענייני ירושות בחיפה | עורכי דין לענייני ירושה פתח תקווה | עורך דין לענייני ירושות בתל אביב | עורכי דין לענייני ירושות בירושלים | עו”ד לענייני ירושה

צוואה וירושה – איזה עו”ד ירושות וצוואות נכון במקרה שלי?

עורך דין ירושה היושב עם מצווה לכתוב את צוואתו, ראשית יקשיב לסיפורו האישי, למכלול רצונותיו, חששותיו וינתח את מצבו הכלכלי-משפטי ואת זכויותיו. על עו”ד ירושה להסביר ולשקף למצווה את כל המגבלות והדרכים המשפטיים דרכם רצונו יתממש ויסייע לו להגיע להחלטות לגבי אופן החלוקה. לאחר מכאן ישב עורך דין לירושה ויכתוב את טיוטת הצוואה. אלא אם מדובר על מקרים חריגים, עורך דין לענייני ירושה לא יחתים ולא ירשום צוואה המונעת מגחמה, ממצב רוח משתנה, וימליץ למצווה לשקול את סיבות הציווי, את הצוואה, והשפעות החלוקה. לאחר שעו”ד ירושה יראה כי ישנה גמירות דעת אצל המצווה, ורק אז, יחתים את המצווה.

איזה עו”ד ירושה מתאים עבורי?

כאשר מחפשים עורך דין לענייני ירושה לפני הליך משפטי רוצים למצוא אדם, דבר ראשון אדם שיראה את העומדים לפניו, חששותיהם ורצונותיהם וידע להתאים את הטיפול המשפטי שלעיתים יכול לקבל הרגשה קרה של ניכור למצבם הרגיש ולצרכיהם. אנו ממליצים לדבר עם עורכי הדין אשר מתלבטים לגביהם, להתרשם מהם ישירות ולראות אם הם משרים את הרוגע והביטחון. עורך דין ירושה המבטיח תוצאות או מסביר מדוע מאבק זה או אחר הינו קל אינו נכון עברכם. תצפו שעו”ד ירושות  יסביר לכם את סיכויי וסיכוני ההליך, ויעשה זאת ברגישות, מקצועיות ובשפה פשוטה וברורה.

עורכי דין לענייני ירושות בחיפה | עורך דין לענייני ירושה פתח תקווה | עורך דין לענייני ירושות באר שבע | עו”ד לענייני ירושה

צוואה ללא עורך דין

רבים שואלים עצמם אם ניתן להכין צוואה ללא עורך דין, והתשובה לכך היא כן. ישנן צוואות דוגמאות מסתובבות במרשתת (אינטרנט) ובחוק קיימות צורות הכנת צוואה ואין הכרח לליווי משפטי של עו”ד לענייני ירושות וצוואות בעת כתיבת הצוואה או לשם חוקיותה. אז למה אנשים לא מכינים צוואה ללא עורך דין?

הואיל והצוואה נדרש לעמוד בדרישות צורניות, ולא כל אותן צוואות דוגמאות עומדות בדרישות הצורניות. חלילה אדם המסתמך על צוואה לדוגמה ומכין צוואה ללא עורך דין ישגה ובהכנתו “צוואה בעדים” (אחת מסוגי הצוואות) ואפילו אם הצוואה לדוגמה אין בה שגיאות אולם בטעות אחד העדים שבחר הינו גם יורש, הרי יכול להיות שצוואתו לא תעמוד בדרישות הדין ותבוטל ביטול מלא או חלקי.

לאור הדרישות צורניות הנוקשות מומלץ לא לעשות צוואה ללא עורך דין ולא להסתמך על צוואה לדוגמה. גם עורכי דין לענייני צוואות וירושות אשר הכנת צוואות וטיפול בירושות הינו לחם חוקם לא משתמשים בצוואות דוגמאות ומכינים כל צוואה באופן יסודי תוך מתן משקל לרצונותיו חששותיו ומקרהו האישי של כל מצווה (מוריש לעתיד).

בנוסף, צוואה ללא עורך דין נוטה להיכתב בלשון הניתנת לפרשנות, הרי לדוגמה אדם הכותב בצוואתו כי הוא מוריש את ביתו לילדו ואת שאר נכסיו לבתו, ובמקרה אותו אדם התגורר כל חייו בפנטהאוז מפואר במרכז תל-אביב ויש לו גם בית צמוד קרקע במושב בצפון. הרי בכותבו כי הוא מוריש את ביתו, האם מתכוון הוא לבית שאינו דירה או הדירה שהתגורר בה כל חייו והייתה לו לבית ולא לבית שבבעלותו?

הרי מי שיושב לכתוב צוואה ללא עורך דין, הרי מעצם הישיבה לכתיבת צוואה מביע את רצונו כי רכושו יחולק לפי ציוויו וברצונו למנוע סכסוכים בין יורשיו ולמקסם את הנאתם של היורשים. מסיבות אלו, צמצום סכסוכי ירושה סכסוכים בין יורשים ומיקסום ההנאה מהירושה (צמצום עלויות המס) הרי שמומלץ להיוועץ עורכי דין לענייני ירושה בעת עריכת הצוואה וירושה.

עורך דין לענייני ירושה בחיפה
עורך דין לענייני ירושה בחיפה

עורך דין לענייני ירושה בחיפה – מה לבחון בעת בחירת עורך דין?

כשלכודים במצב של טלטלה רגשית לא כולם ממהרים לבצע מעשים ממשיים בשביל להיחלץ ממצב זה וכדאי לעשות כן. במקרה ואתה רואה את עצמך מתעסק עם נושאים שאינך “חי אותם”, יש לצרף מישהו בעל בקיאות בתחום זה שתוכל לסמוך עליו. מייצג שביכולתו לבצע סדר בסוגיה אליה התגלגלתם הוא מקצוען הבקיא במצב, בדינים, בספרות המשפטית והחוקים הרלוונטיים למקרה. כדאי לחפש ולעיין בחומר, ועדיין אין זה במקום להתקשר עם עורך דין בעל ניסיון.

ביום שתתקשרו עם עוה”ד לצדו תהיו בביטחון, מצבכם ישתפר ותוכלו לנקוט בפעולות הנדרשות לקראת קידום ההליך. מה לחפש בעו”ד שלכם? יושרה, מחיר, מקצועיות? אצלנו שואפים לייצר שילוב הרמוני. אופן הפעולה הנכון בעייני עו”ד שתבחרו, יהיה הצירוף האופטימלי עבור התיק. משפטן ראוי הנו בעל מקצוע ששם את היעדים המשפטיים שלך בחשיבות עליונה. וודאו שבאמת בחרתם מייצג שמרכז פועלו הנו פתרון הסתבכויות או השגת היעדים שאליהם אתם מאחלים להגיע. לעתים ממשיכים עם העו”ד שלעבוד איתו רגילים, מבלי שהמקרה בתחום העבודה שלו. עורך דין סכסוכי ירושה

עורכי דין לענייני ירושות בירושלים
עורכי דין לענייני ירושות בירושלים

עורכי דין לענייני ירושות בירושלים – הצעד הראשון בהליך קריטי והשפעתו ממשיכה עד התוצאה הסופית

לעיתים מצבים משפטיים מערבים רגשות סוערים, אשר על כן רצוי להישען על יד מקצועית ויציבה. בזמן שמתחילים הליכים משפטיים ללא סיוע של יד מקצועית, לא פעם הנזקים ישפיעו קשות על התובע. שכירת עו”ד קשוב ובעל מוטיבציה יכול לעשות את השינוי בין דיון משפטי ארוך לבין תהליך ברור וקל. בשביל להיות שלווים שאכן הדברים מבוצעים על הצד המוצלח ביותר, תשקיעו בבחירת עורך-דין ירושות המותאם לאישיותכם.

התקשרו בהקדם לעורך-דין בעל הידע הרצוי במטרה לאפשר לכם לפעול בדרך הנכונה והמדויקת למצב. על-אף הקושי שיכול להיות בהכלת המצב, אין לדחות את הפעולות הנדרשות על מנת להגן על הזכויות ולקדמן. צלצלו כעת אל משרד עוה”ד ירושות העוסק בעניין עליו אתם דורשים וקבלו הסברים באופן מפורט באיזה מקום אתם נמצאים ולאן פניכם. רצוי למנוע התדרדרות מיותרת, ואין לבזבז את הזמן ובכך להחמיר את המצב הנוכחי. הצעד הראשון לשינוי המצב הקיים והתקדמות למצב הרצוי עוברת דרך יישום מספר משימות פשוטות.

עורכי דין לענייני ירושה בחיפה
עורכי דין לענייני ירושה בחיפה

עורכי דין לענייני ירושה בחיפה – מה הדרך לעשות סדר בבלגן?

מסתמן כי בכל נושא שנבקש בו הבהרה או הסברים יש עורך דין שיוכל לסלול את דרכנו. במידה ומדובר על נושאים של משפחה, כמו גם גישור ירושות וצוואות, חובות פשט”ר, גירושין ועוד אנו זמינים לכם. המטרה היא למצוא את עורך הדין שיכול להעביר את המחשבות שלכם לידי ביצוע וליישם את עבודתו על הצד הטוב ביותר. בהתרחשויות בהם הצדדים מרגישים מפוחדים ואף אבודים, חשוב לפנות לייעוץ משפטי על מנת לבצע סדר בבלגן.

אין ספק כי תפקידו של עורך הדין קודם כל להבין ואז לשקף את הסיטואציה ורק אז לפעול. מייצג בדיני ירושות יקפיד לשתף את המצב, את הסיטואציה המדויקת ואת היתרונות והחסרונות ויאפשר לך את אפשרויות אחרי הסבר מלא של החוקים. אחרי שתקבל ניתוח בדבר זכויותיך וחובותיך במסגרת ההליך תוכל להבין במדויק את ההליך. על מנת שתיווצר הבנה מקיפה של ההליך, יש כבר בהתחלה לקבל הסבר לגבי דרך ההליך הצפויה.

בהסתכלות המקצועית על כללי האתיקה, עוה”ד שלך נדרש להימנע מניגוד אינטרסים ולכן יוכל לטפל בתיקכם רק במידה ואין איסור לפי כללי האתיקה של לשכת עורכי-הדין. לפעמים קיימת תחושת מבוכה או פחד לחשוף לפני עו”ד באמיתות כאלו או אחרות, אך יש משמעות לשמור על שיח כנה. העניין העיקרי הניצב לנגד עיני עורכי הדין בכל נושא הינו להגן על טובתו של הלקוח.

עו
עו”ד לענייני ירושות בתל אביב

עו”ד לענייני ירושות בתל אביב – מבקשים להבין להיכן אנו שייכים

בשלב בו צריכים התייעצות משפטית נדרשים לסווג באיזה תחום מדובר על מנת לדעת למי לפנות. בשלב ראשון נדרש להבין מה אנחנו זקוקים ולמי האפשרות לסייע לנו להשיג את זה. ככל שפניתם לאחד מעורכי-הדין תחת סוג ההתמחות הרצוי, תדאגו לפרט את המקרה שלכם כך תוכלו לקבל תשובה באם סוג התיק רלוונטי לעורך-הדין הנבחר. מומלץ לפרט את פרטי מצבכם כדי לצייר לעורך-הדין תמונה מלאה ושלמה של היסטורית מצבכם.

אפשר לראות נושאים מסויימים שאפשר להשתמש בחשיבה לוגית בשביל לחבר אותם לענף מומחיות של עורך-דין, אבל קיימים נושאים שאינם ברורים. בעיני כל אחד יש תכנות אשר ירצה לראות בעורך הדין המלווה את ההליך בו הוא מעורב. מומלץ לא לוותר על תכונות בעלות חשיבות, כי ישנן פעמים בהם עורך הדין שיבחר הופך חלק מחייך, גם במידע שנחשף אליו ובהשפעתו על החלטותיך.

עורך דין לענייני ירושות בחיפה
עורך דין לענייני ירושות בחיפה

עורך דין לענייני ירושות בחיפה – מה הבחירה הטובה ביותר עבורי?

חוזר על עצמו הרצון של אדם במצבים כאלו ואחרים לייצג את תיקו בתקווה שיעשה זאת על הצד הטוב ביותר. לרוב כאשר אדם שוקל אולי לייצג את עצמו כלל אינו מעלה בדמיונו את כל הניירת הנדרשת, עמידה בלוחות הזמנים וחקירת התקדימים השונים בנושא. מומלץ לזכור שישנה אפשרות לקחת עורך דין ועדיין לשמור על מעורבות גבוהה בתיק. עו”ד טוב יאפשר לך את הנוחות לבטא את מטרתך ולהוביל את התיק כמו שאתה חושב תוך שהוא שומר על זכויותיך. אנו בדעה כי כל עוד באפשרותך לשכור עו”ד שווה לעשות כן בהקדם ולקבל הסבר מעמיק על מצבך מבחינה משפטית.

עורך דין לענייני ירושה בירושלים
עורך דין לענייני ירושה בירושלים

עורך דין לענייני ירושה בירושלים – לא הלך בבית המשפט? תמיד אפשר לנסות פעם שניה

קומץ מהלקוחות נשענים על כך שיקבלו הזדמנות שניה ויאופשר לערער על החלטה שוב ושוב ולא כך פני הדברים. יש להפנים כי לא בכל מצב קיימת הזדמנות נוספת ולא תמיד תתאפשר הבקשה שלך לערעור. אפילו שהבחירה באיזה צעד לבחור, היא החלטה שלך תפקיד עוה”ד המייצג להבהיר את המצב ואת ההשפעה של כל החלטה. בהינתן כי המצב מורכב או עלול להסתבך ולהתארך אסור להקל ראש בבחירת העורך דין שילווה אותך.

עורך דין לענייני ירושה פתח תקווה
עורך דין לענייני ירושה פתח תקווה

עוד על עורך דין לענייני ירושה

עורך דין לענייני ירושה בחיפה | עורכי דין לענייני ירושות בירושלים | עורכי דין לענייני ירושה בחיפה | עו”ד לענייני ירושה בתל אביב | עורך דין לענייני ירושות בחיפה | עורך דין לענייני ירושה בירושלים | עורך דין לענייני ירושה פתח תקווה

3 שאלות עיקריות

  • 1. מה קורה עם רכושו של אדם במותו?

    בעת מותו של אדם עובר כל רכושו, עיזבונו, ליורשיו. הדבר נכון מבחינה עקרונית אולם בפועל רכושו וזכויותיו המשפטיות מתאגדות כביכול ב"עיזבון". בעת עריכת הצוואה נדרש עורך דין ירושה לתכנן את אופן חלוקת הירושה ולהביא לביטוי גם שיקולים נוספים כגון: מיסוי, תכנון ובניה, דיני תאגידים וכו' ולהחדיר בצוואה מנגנוני חלוקה מעבר לחלוקה עליה חשב הלקוח עוד בטרם פנה לייעוץ.

  • 2. איזה עו"ד ירושה מתאים עבורי?

    עורך דין ירושה היושב עם מצווה לכתוב את צוואתו, ראשית יקשיב לסיפורו האישי, למכלול רצונותיו, חששותיו וינתח את מצבו הכלכלי-משפטי ואת זכויותיו. עורך דין ירושה המבטיח תוצאות או מסביר מדוע מאבק זה או אחר הינו קל אינו נכון עברכם. תצפו שעו"ד ירושות יסביר לכם את סיכויי וסיכוני ההליך, ויעשה זאת ברגישות, מקצועיות ובשפה פשוטה וברורה.

  • 3. האם ניתן להכין צוואה ללא עורך דין?

    התשובה לכך היא כן. ישנן צוואות דוגמאות מסתובבות במרשתת (אינטרנט) ובחוק קיימות צורות הכנת צוואה ואין הכרח לליווי משפטי של עו"ד לענייני ירושות וצוואות בעת כתיבת הצוואה או לשם חוקיותה. אז למה אנשים לא מכינים צוואה ללא עורך דין?..

ירושה בית לבין ממשיך בנחלה

עורך דין לענייני ירושה

אנו מתמחים בדיני ירושה וניהול סכסוכי ירושה. אנו מאמינים בניהול הליך קשוב לצרכי הלקוח, תוך הבנה כי הליך משפטי הינו זר לרוב לקוחותינו, ובעיקר כאשר מדובר על משפחה. אנו מלווים את לקוחותינו החל בהכנת צוואות ותכנון ההורשה, תוך פריסת אפשרויות לאופן חלוקה, וכלה בניהול סכסוכים.

עורך דין צוואות וירושות Wills Law

בס"ד

ייפוי כוח מתמשך
מסמך שימנע סכסוכים
מבצע!
100% חסכון של הוצאות כספיות מיותרות ובירוקרטיה
*ניתן לשלם בתשלומים נוחים

מגיע לך ייעוץ חינם להתאמת פתרון בול בשבילך!

פתח צ'ט
1
שלום וברכה!
שלום וברכה!
איך אוכל לעזור?
Call Now Button