ביטול צוואה בעל פה

עורך דין ביטול צוואה

ביטול צוואה בעל פה – התנגדות לצוואה בעל פה

ביטול צוואה בעל פה יכול ויתרחש באופן אוטומטי ויכול ותידרש התערבות שיפוטית כדי לקבוע כי ביטול צוואה בעל פה במקרה קונקרטי, ארחיב;

ביטול צוואה בעל פה באופן אוטומטי

צוואה בעל פה תבוטל בחלוף 30 ימים מיום חלוף הנסיבות לעשייתה באם המצווה עודנו בחיים. לפי לשון סעיף 23 לחוק, צוואת שכיב מרע אשר נעשית בעל פה כאשר המצווה רואה את המוות לנגד עיניו ומביע את ציוויו ורצונו מול שני עדים (על העדים להעלות את דבריו על הכתב ולהפקידם אצל הרשם בהקדם האפשרי). אולם במקרה בו לאדם הייתה סיבה אמיתית להאמין שהוא עלול למות, נגיד לדוגמה ממחלה, אולם לאחר “חלוף הנסיבות”, לאחר שהבריא, ועברו 30 ימים והא עודנו בחיים, ביטול צוואה בעל פה יקרה אוטומטית הואיל והוא אינו עומד עוד בפני המוות מאותם נסיבות וביכולתו לצוות צוואתו בדרך אחרת. צורות הציווי האחרות נחשבות בעיני המחוקק כבטוחות יותר הואיל ומעלות הן פחות חשש לטעות או מרמה.

אולם לעיתים “חלוף הנסיבות” אינה נקודת זמן חד משמעית וברורה, ונדרש איפה לנהל דיון כדי לראות בדיעבד אם הנסיבות חלפו, מתי חלפו, מה היה מצבו של המצווה 30 ימים לאחר חלוף הנסיבות וזאת כדי לקבוע אם ביטול צוואה בעל פה נעשה “אוטומטית” כביכול.

ביטול צוואה בעל פה בידי בית משפט

מצב שני הינו מצב בו נדרש בית המשפט להכריז על ביטול צוואה בעל פה מאחת מסיבות הבטלות ה”רגילות”;

במקרה בו המצווה היה מול פני המוות, וציווה צוואה בעל פה אולם הצוואה אינה “נקיה” לאור השפעה בלתי הוגנת, לחץ מנטלי או איום, מצב של תלות בין הזוכה לפי הצוואה בעל פה לבין המצווה בעת הציווי בעל פה יכולה לגרור הכרעה שיפוטית לפיה נדרש ביטול צוואה בעל פה.

לדוגמה הינו מצב בו המצווה היה תלוי בבתו לאור מצבו הרפואי והיא סעדה אותו, המצווה שחזה את התדרדרות מצבו והשאיר צוואה המתארת את רצונו אצל עורך דינו נתבקש על ידי ביתו כי יכריז כי היא יורשת יחידה לכל רכושו. הבת זימנה לבית 2 עדים (את שכניה) ודרשה מאביה כי יגיד להם את רצונו כפי שהם דיברו לפני כן, ויצאה מהחדר. האב הודיע כי הוא מוריש את רכושו לביתו בלבד. במקרה זה צוואה בעל פה של האב מעלה חשש כי אינה מבטאת את רחשי ליבו האמיתיים וכי דבריו הוכתבו על ידי ביתו אשר מחייתו ורווחתו תלויה בה.

ביטול צוואה בעל פה לאור השפעה בלתי הוגנת אינה הסיבה היחידה, אולם נראה כי ביטול צוואה בעל פה (ביטול צוואה שכיב מרע) ודיון משפטי סביב צוואה בעל פה הינו תחום אשר נדרש בו מומחיות יתרה, להבדיל ממקרים בהם לעיני הצדדים שלל ראיות אשר עורכי הדין יעשו בהם שימוש להטות את כף המוזנים השיפוטיים, בביטול צוואה בעל פה נדרשים עורכי הדין להבחנה משפטית וניתוח נסיבתי בהסתמכות על תקדימים וזאת הואיל והקושי בהכרה בצוואה בעל פה והקושי השיפוטי בביטול הכרה שכזו גדולים הם ונטלי השכנוע קשים הם עד מאוד.

התנגדות לצוואה בעל פה

ביטול צוואה בעל פה
ביטול צוואה

הדרך לביטול צוואה בעל פה מבחינה פרוצדורלית, לאחר שהוגשה לרשם הירושה ולפני שקיבלה תוקף עוברת דרך “התנגדות לצוואה בעל פה”. מבחינה פורמלית אין מדובר בביטול צוואה בעל פה הואיל והצוואה לא קיבלה תוקף בצו.

לאחר פרסום הבקשה לצו קיום צוואה בעל פה ברשומות יכולים מי שרוצים להגיש בעצמם או באמצעות עורך דין התנגדות לצוואה בעל פה. ההתנגדות לצוואה בעל פה מוגשת לרם הירושות והלה יעביר את התיק לבית המשפט לדיון והכרעה בבקשות למתן הצו ובבקשה לביטול צוואה בעל פה.

חלון הזמנים לביצוע פעולות אלו הינו חלון זמנים קצוב. אומנם גם לאחר מתן צו ישנה אפשרות לבקש את ביטולו בדיעבד, אולם עדיף לא לנסות להחזיר את הגלגל אחורה ולפעול בתחום חלון הזמינם להתנגדות לצוואה בעל פה כפי שקבוע בתקנות.

כמה עולה לעשות צוואה אצל עורך דין

עורך דין לענייני ירושה

עורך דין צוואה

עורך דין ירושה

ירושת דירה ללא צוואה

צו ירושה

מס ירושה

ירושה על פי דין

צוואה נוטריונית

הגנה על צוואה

צוואה בעדים

איך עורכים צוואה

צוואה בכתב יד

יורש אחר יורש

סכסוך ירושה

עורך דין ירושות

הרשם לענייני ירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

ייצוג עורך דין ירושה

הסתלקות חלקית מירושה

הפקדת צוואה

צוואה בחיים

עורך דין צוואה הדדית משותפת

הסתלקות מעיזבון

מס עיזבון בישראל

מנהל עיזבון שכר טרחה

מנהל עיזבון מה זה

ניהול עיזבון

מנהל עזבון בצוואה

צוואה הדדית משותפת

עלות עריכת צוואה

צוואה מחיר

צוואה רגילה

צוואות וירושות

התיישנות התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה

איך מגישים תביעת צוואה

צוואות דוגמאות

עורך דין ביטול צוואה

אגרות צו ירושה

ביטול צוואה בעל פה

בדיקת סטטוס צו ירושה

צוואה מאוחרת וצוואה מוקדמת

הסתלקות מירושה

עסקה בירושה עתידה

ניתוח משפטי – ייעוץ ראשוני

ליטיגציה

כתיבת צוואת חכמות

גישור וניהול סכסוכים

עורך דין סכסוכי ירושה

יורשים לפי דין וזוכים לפי צוואה

עיזבון – מושגי יסוד

ביטול צוואה בעל פה

אנו מתמחים בדיני ירושה וניהול סכסוכי ירושה. אנו מאמינים בניהול הליך קשוב לצרכי הלקוח, תוך הבנה כי הליך משפטי הינו זר לרוב לקוחותינו, ובעיקר כאשר מדובר על משפחה. אנו מלווים את לקוחותינו החל בהכנת צוואות ותכנון ההורשה, תוך פריסת אפשרויות לאופן חלוקה, וכלה בניהול סכסוכים.

עורך דין צוואות וירושות Wills Law

כמה עולה לעשות צוואה אצל עורך דין

עורך דין לענייני ירושה

עורך דין צוואה

עורך דין ירושה

ירושת דירה ללא צוואה

צו ירושה

מס ירושה

ירושה על פי דין

צוואה נוטריונית

הגנה על צוואה

צוואה בעדים

איך עורכים צוואה

צוואה בכתב יד

יורש אחר יורש

סכסוך ירושה

עורך דין ירושות

הרשם לענייני ירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

ייצוג עורך דין ירושה

הסתלקות חלקית מירושה

הפקדת צוואה

צוואה בחיים

עורך דין צוואה הדדית משותפת

הסתלקות מעיזבון

מס עיזבון בישראל

מנהל עיזבון שכר טרחה

מנהל עיזבון מה זה

ניהול עיזבון

מנהל עזבון בצוואה

צוואה הדדית משותפת

עלות עריכת צוואה

צוואה מחיר

צוואה רגילה

צוואות וירושות

התיישנות התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה

איך מגישים תביעת צוואה

צוואות דוגמאות

עורך דין ביטול צוואה

אגרות צו ירושה

ביטול צוואה בעל פה

בדיקת סטטוס צו ירושה

צוואה מאוחרת וצוואה מוקדמת

הסתלקות מירושה

עסקה בירושה עתידה

ניתוח משפטי – ייעוץ ראשוני

ליטיגציה

כתיבת צוואת חכמות

גישור וניהול סכסוכים

עורך דין סכסוכי ירושה

יורשים לפי דין וזוכים לפי צוואה

עיזבון – מושגי יסוד

Call Now Button
פתח צ'ט
1
שלום וברכה!
שלום וברכה!
אני עו"ד רום שטילמן.
איך אוכל לעזור?